nadürüst

nadürüst
f. 1) düz(gün) olmayan; əyri, yanlış; 2) dələduz

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nadürüst — sif. və is. <fars.> Fırıldaqçı, kələkbaz, hiyləbaz, əliəyri, cüvəllağı, haramzadə. <Gileygüzarov:> Arvad, gələn dəfə bu nadürüstü çağırsaq hər ikimizin atasına lənət! S. Rüst.. Nərgizə baxıram; Mənə kəm baxan; Nadürüst gözləri unutmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hacturan — (Kürdəmir) nadürüst. – Şamil kimisi özü olmaz, yap hacturandı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bəndə — is. <fars.> köhn. 1. Qul, kölə. Halım deyib muradıma yetsən əcəb dəgil; Bir bəndəyəm ki, dərgəhi sultanə yetmişəm. F.. <Səkinə xanım:> Xeyr, Ağa Həsən, sən mənim nə bəndəmsən, nə qulumsan. M. F. A.. Səadətin bulağı insan ürəyindədir;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • namərbut — sif. <fars. na. . . və ər. mərbut> Nalayiq, namünasib. Namərbut söz. – <Fəxrəddin bəy:> Bilirsən nə var, ana, belə namərbut hərəkət ancaq bizim bu xaraba vilayətdə baş verə bilər. . N. V.. Camaat arasında namərbut, namünasib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • quyruq — is. 1. Heyvanların çoxunun bədənlərinin qurtaracağındakı mütəhərrik törəmə, yaxud heyvanın bədəninin getdikcə nazikləşən dal hissəsi. At quyruğu. Əqrəb quyruğu. Balıq quyruğu. – Bir həyətdə on iki on üç yaşında bir . . uşaq pişiyin quyruğuna ip… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üzrxahlıq — is. Üzr istəmə, üzr. <Ağa Rəhim:> Nadürüst ağa Bəşir gör nə səbəb tapdı üzrxahlığa, ağa da güman edəcək ki, biz vaqiən saf və sadiq imişik. M. F. A.. Üzrxahlıq etmək – üzr istəmək. <Manaf> xanımı görəndə üzrxahlıq eləməyə çalışdı. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xatakün — sif. <ər. xəta və fars. kün> bax xatakar. <İbrahim bəy:> Bir Kərbəlayı Qulam var, əlləm qəlləm, xatakün, nadürüst, hacını yaman dolaşdırıb. N. V.. <Yarməmməd Salmana:> Kimin olacaq, dostun Şirzadın! Belə xatakün hələ dünyavü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zatıqırıq — sif. və is. dan. Nanəcib, fırıldaqçı, kələkbaz, etibarsız. Babacanın əlli cür nadürüst tanışı, zatıqırıq dostu var. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əlləm-qəlləm — sif. dan. Düz olmayan, qeyri ciddi, etibar edilə bilməyən, cəncəl, hiyləbaz, fırıldaqçı, sözünün üstündə durmayan. Əlləm qəlləm adam. – <İbrahim bəy:> Bir Kərbəlayı Qulam var, əlləm qəlləm, . . nadürüst, hacını yaman dolaşdırıb. N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”